Sleva do 30 % při placení online!

Je Turecko v EU, tedy v Evropské unii?

Publikováno 30 Listopad, 2021

Patří Turecko do EU?

Otázka se může zdát triviální a pro většinu z nás je odpověď zřejmá. Turecko NENÍ ČLENEM EVROPSKÉ UNIE, přestože část území země se nachází v Evropě. Na druhou stranu je to země, která se o vstup do EU snaží nejdéle ze všech. Proč přesně má Turecko stále status kandidátské země? Jaká je překážka na cestě ke vstupu do kruhu Unie? Níže vám poskytneme stručný přehled situace.

Vraťme se o pár let zpět

Turecko požádalo o vstup do Evropské unie v roce 1959. O čtyřicet let později získala statut kandidátské země a v roce 2005 začala jednání o jejím členství. Tempo jednání však nikdy nebylo závratné. Geopolitické, ekonomické, náboženské, kulturní a demografické ohledy často vedou k velké neochotě ostatních evropských zemí vůči sekulární, byť sekulární části dominantní muslimské části Turecka.

Proč EU nechce Turecko?

Pokud by Turecko vstoupilo do EU, bylo by jediným členem obývaným téměř ze 100 % muslimy, kterých je necelých 70 milionů. Navíc by byla také druhým největším členem organizace, hned po Německu, kde je snadné najít tureckou menšinu.

  • Turecko je zemědělská země a má vyšší procento zaměstnanosti v zemědělství než kterýkoli členský stát v Unii. Země navíc nepatří k nejbohatším zemím, což znamená, že by po vstupu do EU dostávala nejvíce finančních prostředků z regionálních fondů a následně by se výrazně snížily prostředky pro ostatní členy EU.
  • Poměrně nepřátelské vztahy s Řeckem a Kyperskou republikou způsobené pohnutou minulostí rovněž výrazně zpomalují vyjednávací procesy s Unií.
  • Turci jsou obviňováni, že se nedokážou plně přizpůsobit zásadám panujícím v Evropě, včetně svobody slova, zajištění práv národnostních menšin a omezení role armády ve veřejném životě.
  • Nevýhodou je také poloha země, a to sousedství s neklidnými zeměmi Blízkého východu, kde dochází k případům extrémního islámského extremismu (terorismu).
  • 99 % Turků jsou vyznavači islámu a obyvatelé Evropy se obávají přílivu do Evropy. Strach z islámu mezi Evropany v posledních letech zesílil kvůli útokům v západoevropských zemích, které také z velké části obývá turecká menšina. Blízkovýchodní teroristé bohužel tvrdí, že provádějí útoky ve jménu islámu ve snaze rozhádat a rozdělit muslimské společnosti s Evropany. Pravdou však je, že terorismus nepochází z žádného náboženství ani ideologie! Důsledkem teroristické propagandy je rostoucí strach obyvatel Evropy a šíření islamofobie.

Má tato situace nějaké výhody?

Jsou však i tací, kteří se přimlouvají za členství Turecka v Evropské unii. Příznivci zdůrazňují význam země pro NATO a její odhodlání čelit mezinárodnímu terorismu v mírových procesech na Blízkém východě.

Nelze nezmínit ani aktivní účast Turecka v boji proti nelegální imigraci a kriminalitě a obrovský vojenský potenciál země, který by mohl výrazně posílit bezpečnost a obranu Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že Turecko považujeme za potenciálního kandidáta, je třeba mít na paměti také tranzit energetických zdrojů a možnost rozšiřování kontaktů s dalšími muslimskými zeměmi.

Turci jako kandidáti na členství v Evropské unii dosahují dobrého pokroku v provádění reforem na politické, hospodářské a sociální úrovni a úzké vztahy s Unií a již zahájená předběžná jednání představují určitý druh podnětu k přizpůsobení se Standardy EU, a proto je v současnosti cílem vytvořit stát po vzoru západních demokracií.

Evropská unie stále nedala definitivní odpověď na otázku, zda bude Turecko do EU přijato, a jednání jistě ještě chvíli potrvají... Před Turky je ještě hodně práce, ale JE TADY šance, že díky postupně zaváděným změnám bude Turecko po tolika letech snažení schopno stát se členem EU.

Je dobrý nápad, aby Turecko patřilo do Evropské unie?

pay with iyzico methods